Mgr. Miroslav Fotr, advokátní kancelář

Mgr. Miroslav Fotr, advokátní kancelář

Informace o kanceláři Mgr. Miroslav Fotr, advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Fotr se zabývá tzv. generální praxí. Generální praxí se rozumí poskytování právních služeb téměř ve všech myslitelných právních odvětvích. Jako advokátní kancelář jsme schopni poskytovat na profesionální úrovni právní služby, kterými se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci.

 

Zaměření:

Trestní právo

 • nabídka peněžité záruky učiněná obviněným,
 • nabídka peněžité záruky učiněná osobou odlišnou od obviněného,
 • nabídka zájmového sdružení za dovršení nápravy odsouzeného s návrhem na podmíněně propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody,
 • nabídka zájmového sdružení za převýchovu odsouzeného, u kterého bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem,
 • nabídka záruky zájmového sdružení za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo zastaveno,
 • námitky proti opatření o přibrání státního orgánu, vědeckého ústavu, vysoké školy nebo instituce specializované na znaleckou činnost k vypracování znaleckého posudku,
 • námitky proti opatření o přibrání znalce,
 • návrh advokáta na odnětí a přikázání věci (na delegaci),
 • návrh advokáta na vyloučení soudce nebo přísedícího z vykonávání úkonů trestního řízení z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 tr. řádu,
 • návrh na změnu výše peněžité záruky,
 • návrh na zrušení peněžité záruky

 

Insolvenční řízení

 • návrh na odvolání insolvenčního správce z funkce,
 • návrh na odvolání z funkce člena věřitelského výboru,
 • návrh na prodloužení moratoria,
 • návrh na uložení povinnosti složit do úschovy peněžitou částku na náhradu škody,
 • návrh na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení,
 • návrh na vydání předběžného opatření,
 • návrh na vyhlášení moratoria,
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení - hrozící úpadek,
 • návrh na zproštění funkce insolvenčního správce,
 • návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů,
 • odvolání proti rozhodnutí o návrhu na odvolání z funkce člena věřitelského výboru,
 • odvolání proti rozhodnutí o návrhu na zproštění funkce insolvenčního správce,
 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vyhlášení moratoria,
 • odvolání proti rozhodnutí o vydání předběžného opatření,
 • odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření
 • odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů,
 • přihláška pohledávky věřitele,
 • zpětvzetí insolvenčního návrhu,
 • žaloba o náhradu škody

 

Civilní právo

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Mgr. Miroslav Fotr, advokát

Tel.: +420 603 410 706

e-mail: fotrm@seznam.cz

 

Kde nás najdete?